10 Mayıs 2011 Salı

OpsMgr Datawarehouse grooming ayarları

Öncelikle mevcut durumu kontrol edelim:

USE OperationsManagerDW
GO
SELECT ds.DatasetId, ds.DatasetDefaultName,
      AggregationType= CASE sda.AggregationTypeId
                WHEN 0 THEN 'Raw'
                WHEN 10 THEN 'SubHourly'
                WHEN 20 THEN 'Hourly'
                WHEN 30 THEN 'Daily'
        END,
      sda.AggregationTypeId,
      sda.MaxDataAgeDays,
      sda.GroomingIntervalMinutes,
      sda.AggregationIntervalDurationMinutes,
      sda.AggregationStartDelayMinutes,
      sda.BuildAggregationStoredProcedureName,
      sda.DeleteAggregationStoredProcedureName,
      sda.GroomStoredProcedureName,
      sda.IndexOptimizationIntervalMinutes,
      sda.MaxRowsToGroom,
      sda.LastGroomingDateTime
  FROM StandardDatasetAggregation sda(nolock)
  INNER JOIN Dataset ds(nolock) ON sda.DatasetId=ds.DatasetId
 
Şimdi gördüğümüz değerleri update edebiliriz.
(730 değeri 2 yıllık datayı tutması için verilmiştir. Arşivleme çalışmaları yapıyorsanız veya bukadar uzun dataya ihtiyacınız yok ise gün bazında daha küçük değerler verebilirsiniz.)

USE OperationsManagerDW
GO
UPDATE StandardDatasetAggregation
SET MaxDataAgeDays = 15
WHERE DatasetId='70380CC1-DEBC-44C1-B266-03FBF3004847' AND AggregationTypeId=0

UPDATE StandardDatasetAggregation
   SET MaxDataAgeDays = 730
WHERE DatasetId='70380CC1-DEBC-44C1-B266-03FBF3004847' AND AggregationTypeId='20'

UPDATE StandardDatasetAggregation
   SET MaxDataAgeDays = 730
WHERE DatasetId='70380CC1-DEBC-44C1-B266-03FBF3004847' AND AggregationTypeId='30'